Aktuellt

 

 

 

 

 

 


Reservera redan nu

 

20-21 maj 2015 i Karlstad!


 

  

 

Svenska nätverket för demenskunskap skapades för att öka den gemensamma kunskapen, som är en förutsättning för att hjälpa patienter och anhöriga på ett professionellt sätt. Kontaktnätet ordnar lokala samt centrala gemensamma träffar och utbildningar i Sverige.

Samarbetspartner:

Svenst Demens Centrums logotype