Aktuellt

 

 

 

 

 

 


Tack för 2 fantastiska dagar
 i Karlstad!20-21 maj 2015 ses vi igen på Karlstad CCC!


 

  

 

Svenska nätverket för demenskunskap skapades för att öka den gemensamma kunskapen, som är en förutsättning för att hjälpa patienter och anhöriga på ett professionellt sätt. Kontaktnätet ordnar lokala samt centrala gemensamma träffar och utbildningar i Sverige.

Samarbetspartner:

Svenst Demens Centrums logotype