Aktuellt

 

 

 

 

 

 


Reservera redan nu

 

20-21 maj 2015 i Karlstad!


 

  

 

Svenska nätverket för demenskunskap skapades för att öka den gemensamma kunskapen, som är en förutsättning för att hjälpa patienter och anhöriga på ett proffessionellt sätt


Samarbetspartner:

Svenst Demens Centrums logotype